Besplatna dostava iznad 129 € (971,95 kn)
Besplatna dostava iznad 129 € (971,95 kn)
Povrat do 30 dana
Povrat do 30 dana
Preko 17.000 proizvoda
Preko 17.000 proizvoda

Uvjeti trgovine

UVJETI INTERNET TRGOVINE TENNIS-ZONE.HR

Primjenjuje se od 17.01.2023 g.

SADRŽAJ:

1. OPĆE ODREDBE
2. ELEKTRONSKE USLUGE U ONLINE TRGOVINI
3. UVJETI ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O PRODAJI
4. NAČINI I ROKOVI PLAĆANJA PROIZVODA
5. TROŠKOVI, METODE I DATUM DOSTAVE I PRIKUPLJANJA PROIZVODA
6. POSTUPAK RAZMATRANJA NARUDŽBI
7. IZVAN SUDSKOG POSTUPKA I ŽALBE I PRAVILA O PRISTUPU OVIM POSTUPCIMA
8. PRAVO POVLAČENJA
9. ODREDBE ZA PREDUZETNIKE
10.  RECENZIJE PROIZVODA
11. ZAVRŠNE ODREDBE
12. MODELI FORME

Internetska trgovina www.tennis-zone.hr brine o pravima potrošača. Potrošač se ne može odreći prava dodijeljenih Zakonom o potrošačkim pravima. Odredbe sporazuma manje povoljne za potrošača od odredbi Zakona o potrošačkim pravima su nevaljane, a umjesto njih primjenjuju se odredbe Zakona o potrošačkim pravima. Stoga odredbama ovih Uvjeta i odredbi nije namijenjeno isključivanje ili ograničavanje bilo kakvih prava potrošača prema obveznim zakonskim odredbama, a sve sumnje koje biste mogli imati treba objasniti u korist potrošača. U slučaju bilo kakvog nepridržavanja odredbi ovih Uvjeta s navedenim odredbama, ove će odredbe imati prednost i primjenjivat će se.


1. OPĆE ODREDBE
1.1. Internetskom trgovinom dostupnom na internetskoj adresi www.tennis-zone.hr upravlja tvrtka STREFA TENISA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa sa sjedištem u Varšavi (adresa sjedišta i adresa dostave: Al. Bohaterow Wrzesnia 12, 02-389 Warszawa) upisan u Registar poduzetnika pod matičnim brojem 0000545256; Registracijski sud u kojem se čuvaju evidencije tvrtke: Okružni sud za glavni grad Varšavu u Varšavi, XII Trgovački odjel Registra nacionalnog suda; NIP 7010469498; REGON: 360859723; adresa e-pošte: [email protected] i telefonski broj: +385 22 78 400 53
1.2. Ovi su Uvjeti i odredbe upućeni i potrošačima i poduzetnicima koji koriste Internetsku trgovinu, ako Propisima nije drukčije određeno i upućeni su samo potrošačima ili poduzetnicima.
1.3. Voditelj osobnih podataka koji se obrađuju u Internetskoj trgovini u vezi s provedbom odredbi ovih Propisa je Prodavatelj. Osobni podaci obrađuju se u svrhe, tijekom razdoblja i na temelju osnova i načela navedenih u Pravilima o privatnosti objavljenim na web mjestu internetske trgovine. Pravila o privatnosti sadrže, posebno, pravila koja se odnose na obradu osobnih podataka od strane Upravitelja u Internet trgovini, uključujući osnovu, svrhu i razdoblje obrade osobnih podataka i prava subjekata podataka, kao i informacije o korištenju kolačića i analitičkih alata u internetskoj trgovini. Korištenje internetske trgovine, uključujući kupovinu, dobrovoljno je. Slično tome, pružanje osobnih podataka od strane Korisnika usluge ili Kupca dobrovoljno je, uz iznimke naznačene u Pravilima o privatnosti (sklapanje ugovora i zakonske obveze Prodavatelja).
1.4. Definicije:
1.4.1. RUČNA PRTLJAGA - sva prtljaga koju putnik može predočiti carini prilikom ulaska na teritorij zemlje, kao i prtljaga koju će kasnije predočiti carini, pod uvjetom da se dostavi dokaz da je prtljaga registrirana kao prateća prtljaga u vrijeme ukrcaja od strane tvrtke odgovorne za njegov prijevoz
1.4.2. DAN RADA - jedan dan od ponedjeljka do petka, isključujući državne praznike.
1.4.3. OBRAZAC ZA REGISTRACIJU - obrazac dostupan u Internet trgovini koji vam omogućuje stvaranje računa.
1.4.4. OBRAZAC NARUDŽBE - elektronička usluga, interaktivni obrazac dostupan u internetskoj trgovini koji vam omogućuje narudžbu, posebno dodavanjem proizvoda u elektroničku košaricu i određivanjem uvjeta kupoprodajnog ugovora, uključujući način isporuke i plaćanja.
1.4.5. OSOBNI BESPLATNI DOKUMENT - dokument izdan od strane prodavatelja, čija potvrda od strane Carinarnice Europske unije daje putniku pravo na povrat PDV-a
1.4.6. KUPAC - (1) fizička osoba s punom poslovnom sposobnošću i, u slučajevima predviđenim općenito važećim zakonom, također fizička osoba s ograničenom poslovnom sposobnošću; (2) pravna osoba; Ili (3) organizacijska jedinica bez pravne osobnosti kojoj zakon dodjeljuje poslovnu sposobnost; - koji je sklopio ili namjerava sklopiti Ugovor o prodaji s Prodavateljem.
1.4.7. GRAĐANSKI ZAKON - Zakon o građanskom zakoniku od 23. travnja 1964. r. (Journal of Laws 1964 br. 16, položaj 93 s izmjenama i dopunama).
1.4.8. RAČUN - Elektronička usluga, označena pojedinačnim imenom (prijavom) i lozinkom koju je osigurao Kupac, zbirka resursa u IT sustavu Davatelja usluga, u kojoj se nalaze podaci koje daje Kupac i podaci o narudžbama koje on izvršava u Internet trgovini sakupljaju se.
1.4.9. BILTEN - Elektronička usluga, usluga elektroničke distribucije koju pružatelj usluga pruža putem e-pošte, a koja omogućava svim kupcima koji je koriste da automatski dobivaju od davatelja usluga ponovljeni sadržaj sljedećih izdanja biltena koji sadrže informacije o proizvodima, vijestima i promocijama u internetska trgovina.
1.4.10. PUTNIK - fizička osoba koja nema prebivalište na teritoriju Europske unije.
1.4.11. PROIZVOD - pokretna roba dostupna u internetskoj trgovini koja je predmet Kupoprodajnog ugovora između kupca i prodavatelja.
1.4.12. UVJETI - ovi uvjeti i odredbe Internet trgovine.
1.4.13. ONLINE TRGOVINA - Internetska trgovina davatelja usluga dostupna je na internetskoj adresi: www.tennis-zone.hr.
1.4.14. PRODAVAC; DAVATELJ USLUGA - DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU STREFA TENISA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa sa sjedištem u Varšavi (adresa i adresa dostave: Al. Bohaterów Września 12, 02-389 Warszawa) upisano u Registar poduzetnika pod Registrom nacionalnog suda 0000545256 ; Registracijski sud u kojem se čuvaju evidencije tvrtke: Okružni sud za glavni grad Varšavu u Varšavi, XII Trgovački odjel Registra nacionalnog suda; NIP 70100469498; REGON: 360859723; adresa e-pošte: [email protected].
1.4.15. UGOVOR O PRODAJI - ugovor o prodaji Proizvoda sklopljen između Kupca i Prodavatelja putem Internet trgovine.
1.4.16. ELEKTRONSKA USLUGA - usluga koju pružatelj usluga elektronički pruža Kupcu putem internetske trgovine.
1.4.17. KORISNIK USLUGE - (1) fizička osoba s punom poslovnom sposobnošću, a u slučajevima predviđenim uobičajenim pravom i fizička osoba s ograničenom poslovnom sposobnošću; (2) pravna osoba; Ili (3) organizacijska jedinica bez pravne osobnosti kojoj zakon dodjeljuje poslovnu sposobnost; - korištenje ili namjera korištenja elektroničke usluge.
1.4.18. ZAKON O PRAVIMA POTROŠAČA, Zakon - Zakon od 30. svibnja 2014. o pravima potrošača (Journal of Laws. 2014. pozicija 827 s daljnjim izmjenama i dopunama).
1.4.19. ZAKON O PDV-u - Zakon od 11. lipnja 2004. o porezu na robu i usluge (Journal of Laws 2004 br. 54, pozicija 535 s daljnjim izmjenama i dopunama).
1.4.20. NARUDŽBA - izjava volje Kupca dana putem Obrasca za narudžbu i usmjerena izravno na sklapanje Ugovora o prodaji proizvoda s Prodavateljem.

2. ELEKTRONSKE USLUGE U ONLINE TRGOVINI
2.1. Sljedeće su elektroničke usluge dostupne u internetskoj trgovini: Račun, obrazac za narudžbu i bilten.
2.1.1. Račun - Kupac je moguće koristiti Račun nakon ukupno dva uzastopna koraka od strane Kupca - (1) popunjavanjem Obrasca za registraciju, (2) kliknite polje "Nastavi". U Obrascu za registraciju potrebno je da Korisnik usluge korisniku usluge pruži sljedeće podatke: ime / naziv tvrtke, adresa (ulica, broj kuće / stana, poštanski broj, grad, država), adresa e-pošte, kontakt telefon broj i lozinka.
2.1.1.1. Usluga elektroničkog računa pruža se besplatno na neodređeno vrijeme. Kupac ima mogućnost, u bilo koje vrijeme i bez navođenja bilo kojeg razloga, izbrisati Račun (odustajanje od Računa) slanjem odgovarajućeg zahtjeva Davatelju usluga, posebno e-poštom na adresu: [email protected] ili pismenim putem na adresu: Al. Bohaterów Września 12, 02-389 Warszawa.
2.1.2. Obrazac za narudžbu - upotreba Obrasca za narudžbu započinje kada kupac doda prvi proizvod u elektroničku košaricu u internetskoj trgovini. Davanje narudžbe odvija se nakon što je kupac izvršio ukupno dva uzastopna koraka - (1) nakon popunjavanja obrasca za narudžbu i (2) klikom na polje „Naruči i plati“ nakon popunjavanja obrasca za narudžbu na stranici Internet trgovine - do tada je moguće samostalno mijenjati unesene podatke (u tu svrhu trebali biste slijediti prikazane poruke i informacije dostupne na web mjestu internetske trgovine). U obrascu za narudžbu potrebno je da kupac navede sljedeće podatke koji se odnose na kupca: naziv / naziv tvrtke, adresa (ulica, broj kuće / stana, poštanski broj, grad, država), adresa e-pošte, kontakt telefon broj i podaci o kupoprodajnom ugovoru: Proizvod / i, količina proizvoda, mjesto i način isporuke proizvoda, način plaćanja. U slučaju potrošača koji nisu potrošači, također je potrebno navesti naziv tvrtke i porezni identifikacijski broj.
2.1.2.1. Usluga elektroničkog obrasca za narudžbu pruža se besplatno i jednokratne je prirode i ukida se kada se putem nje izvrši narudžba ili kada kupac unaprijed prestane s njom davati narudžbu.
2.1.3. Newsletter - upotreba Newslettera odvija se nakon što je kupac dovršio ukupno tri uzastopna koraka - (1) na kartici "Newsletter" vidljivoj na web mjestu internetske trgovine, e-mail adresa na koju je sljedeći bit će poslana izdanja Newslettera, (2) kliknite polje "Spremi", a zatim (3) potvrdu želje da se pretplatite na Newsletter klikom na vezu za potvrdu poslanu na navedenu e-mail adresu. Također se možete pretplatiti na Newsletter označivanjem odgovarajućeg okvira za potvrdu prilikom izrade Računa - nakon stvaranja Računa, Kupac postaje pretplatnik na Newsletter.
2.1.3.1. Usluga elektroničkog biltena pruža se besplatno na neodređeno vrijeme. Kupac ima mogućnost, u bilo koje vrijeme i bez navođenja bilo kojeg razloga, otkazati pretplatu na Newsletter slanjem odgovarajućeg zahtjeva Pružatelju usluga, posebno e-poštom na sljedeću adresu: [email protected] ili u pisanje na sljedeću adresu: Al. Heroji 12. rujna 02-389 Varšava.
2.2. Tehnički uvjeti potrebni za suradnju s IT sustavom koji koristi davatelj usluga: (1) računalo, prijenosno računalo ili drugi medijski uređaj s pristupom Internetu; (2) pristup e-pošti; (3) web preglednik u trenutnoj verziji: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Microsoft EDGE, Opera, Google Chrome, Safari; (4) preporučena minimalna razlučivost zaslona: 1024x768; (5) omogućavanje mogućnosti spremanja kolačića i JavaScript-a u vaš web preglednik.
2.3. Kupac je dužan koristiti Internet trgovinu na način u skladu sa zakonom i na dobar način vodeći računa o poštivanju osobnih prava i autorskih prava te intelektualnog vlasništva Pružatelja usluga i trećih strana. Kupac je dužan unositi podatke u skladu s činjenicama. Kupcu je zabranjeno davanje nezakonitog sadržaja.
2.4. Žalbeni postupak koji se odnosi na Elektroničke usluge naveden je u točki 6. Pravilnika.

3. UVJETI ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O PRODAJI
3.1. Zaključenje Kupoprodajnog ugovora između Kupca i Prodavatelja događa se nakon što Kupac izvrši narudžbu pomoću Obrasca za narudžbu u Internet trgovini u skladu s odjeljkom 2.1.2 Propisa.
3.2. Cijena proizvoda prikazana na web mjestu internetske trgovine izražena je u poljskim zlotima i uključuje poreze. Kupac je obaviješten o ukupnoj cijeni, zajedno s porezima Proizvoda koji podliježu Narudžbi, kao i troškovima dostave (uključujući prijevoz, dostavu i poštanske usluge) i ostalim troškovima, a kada iznos tih naknada ne može biti odlučan - kupac je obaviješten o obvezi plaćanja na stranicama internetske trgovine tijekom stavljanja narudžbe, uključujući i kada kupac izrazi spremnost da bude vezan prodajnim ugovorom.
3.3. Postupak zaključenja kupoprodajnog ugovora u internetskoj trgovini pomoću obrasca za narudžbu
3.3.1. Zaključenje Kupoprodajnog ugovora između Kupca i Prodavatelja odvija se nakon što Kupac izvrši narudžbu u Internetskoj trgovini u skladu s odjeljkom 2.1.2 Propisa.
3.3.2. Nakon stavljanja Narudžbe, Prodavatelj odmah potvrđuje njezin primitak i istovremeno prihvaća Narudžbu na realizaciju. Potvrda primitka Narudžbe i prihvaćanja za realizaciju vrši se slanjem Kupcu odgovarajućeg e-maila na e-mail adresu kupca navedenog tijekom postavljanja narudžbe, koji sadrži najmanje izjave Prodavatelja o primitku Narudžbe i prihvaćanju za realizacija i potvrda zaključenja kupoprodajnog ugovora. Nakon što kupac primi gore navedenu e-poštu, zaključuje se ugovor o prodaji između kupca i prodavatelja.
3.4. Konsolidacija, osiguravanje i stavljanje na raspolaganje Kupcu sadržaja zaključenog kupoprodajnog ugovora vrši se tako što (1) ove Uvjete učini dostupnim na internetskim stranicama Internet trgovine i (2) kupcu pošalje e-poštu navedenu u odjeljak 3.3.2. Uvjeti i odredbe. Sadržaj kupoprodajnog ugovora dodatno je fiksiran i osiguran u IT sustavu prodavačeve internetske trgovine.

4. NAČINI I ROKOVI PLAĆANJA PROIZVODA
4.1. Prodavatelj Kupcuomogućuje sljedeće načine plaćanja prema Ugovoru o prodaji:
4.1.1. Uplata na bankovni račun;
4.1.2. Plaćanje karticom ili bankovnim prijenosom putem vanjskog sustava plaćanja;
4.1.3. Gotovina ili kartica prilikom osobnog preuzimanja
4.1.4. Vaučeri  - detalji opisani u odredbama i uvjetima Vaučeri (poklon kartica, darovna kartica): https://tennis-zone.hr/vauceri-uvjeti-i-odredbe
4.2.Rok plaćanja:
4.2.1. U slučaju da Kupac odabere plaćanje virmanom, plaćanje poklon karticom (vaučerom), online plaćanje ili kartično plaćanje, Kupac je dužan izvršiti plaćanje u roku od 4 kalendarskih dana od sklapanja Kupoprodajnog ugovora.
4.2.2.U slučaju da Kupac odabere plaćanje pouzećem ili gotovinom prilikom osobnog preuzimanja, Kupac je dužan platiti prilikom dostave ili preuzimanja.
4.3.U slučaju da Kupac ne izvrši plaćanje u roku iz točke. 4.2. Uvjeta, Prodavatelj ima pravo odustati od Ugovora o prodaji. Nakon isteka roka za plaćanje, Prodavatelj će Kupcu poslati e-mailom izjavu o odustajanju od ugovora sukladno članku 492. Građanskog zakona.

5. TROŠKOVI, METODE I DATUM DOSTAVE I PRIKUPLJANJA PROIZVODA
5.1. Dostava proizvoda dostupna je na teritoriju Republike Hrvatske.
5.2. Dostava proizvoda Kupcu je plativa, ako nije drugačije naznačeno Ugovorom o prodaji. Troškovi isporuke Proizvoda (uključujući prijevoz, dostavu i naknade za poštanske usluge) naznačeni su Kupcu na stranicama Internetske trgovine na kartici s informacijama o troškovima dostave, kao i tijekom postavljanja Narudžbe, uključujući kada Kupac izražava spremnost da bude vezan prodajnim ugovorom.
5.3. Prodavatelj nudi kupcu sljedeće načine isporuke:
5.3.1. Kurirska pošiljka.
5.5. Prodavatelj će na internet stranici trgovine objaviti informacije o broju radnih dana potrebnih za isporuku i obradu narudžbe.
5.6. U slučaju da Kupac kao oblik dostave odabere poštanski pretinac, uključujući paketomat ili sabirno mjesto, adresa dostave je adresa mjesta koje je Kupac odabrao u trenutku predaje narudžbe.
5.7. Vremensko ograničenje da Proizvod bude spreman za preuzimanje od strane Kupca - ako Kupac odluči osobno preuzeti Proizvod. Proizvod će biti spreman za preuzimanje od strane kupca u vrijeme naznačeno prilikom slanja narudžbe. U slučaju proizvoda s različitim datumima spremnosti za preuzimanje, datum spremnosti za preuzimanje je najduži navedeni datum. Kupac će biti dodatno obaviješten o spremnosti Proizvoda za preuzimanje od strane Prodavatelja. Početak razdoblja u kojem je Proizvod spreman za preuzimanje od strane Kupca izračunava se na sljedeći način:
5.7.1. U slučaju da Kupac odabere plaćanje uplatom na bankovni račun (internet bankarstvo), online plaćanjem ili kartičnim plaćanjem - od datuma odobrenja od strane prodavatelja tj. kada sredstva budu vidljiva na bankovnom računu prodavatelja.
5.7.2. U slučaju da Kupac odabere način plaćanja pouzećem - od dana sklapanja Kupoprodajnog ugovora.

6. POSTUPAK RAZMATRANJA NARUDŽBI
6.1. Ovaj odjeljak 6. Uvjeta poslovanja utvrđuje postupak rješavanja pritužbi zajednički za sve pritužbe podnesene Prodavatelju, a posebno pritužbe u vezi s proizvodima, kupoprodajnim ugovorima, elektroničkim uslugama i druge pritužbe vezane uz rad Prodavatelja ili Internet trgovine.
6.2. Osnova i opseg odgovornosti utvrđeni su opće važećim zakonskim odredbama, posebice Građanskim zakonikom, Zakonom o pravima potrošača i Zakonom o pružanju elektroničkih usluga od 18. srpnja 2002. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
6.2.1. Detaljne odredbe o reklamaciji Proizvoda – „pokretnine“ - koju je Kupac kupio na temelju Ugovora o kupoprodaji sklopljenog s Prodavateljem do 31. prosinca 2022. definirane su odredbama Građanskog zakonika u tekstu koji je bio na snazi do 31. Prosinac 2022., posebno članci 556-576 Građanskog zakonika. Ove odredbe posebno definiraju temelj i opseg odgovornosti Prodavatelja prema Kupcu ako prodani Proizvod ima fizički ili pravni nedostatak (jamstvo). Prodavatelj je dužan Kupcu osigurati Proizvod bez nedostataka. Sukladno članku 558. stavku 1. Građanskog zakonika isključena je jamstvena odgovornost Prodavatelja za Proizvod kupljen u skladu s prethodnom rečenicom prema Kupcu koji nije potrošač.
6.2.2. Detaljne odredbe koje se odnose na reklamaciju proizvoda - pokretnog dobra (uključujući pokretno dobro s digitalnim elementima), isključujući, međutim, pokretno dobro koje služi samo kao prijenosnik digitalnog sadržaja - koje je kupac kupio na temelju prodaje Ugovori sklopljeni s Prodavateljem od 01. siječnja 2023. godine navedeni su u odredbama Zakona o zaštiti potrošača u tekstu koji je na snazi od 01. siječnja 2023. godine, a posebno članaka 43.a – 43.g Zakona o zaštiti potrošača. Ovim se odredbama posebno utvrđuje osnova i opseg odgovornosti Prodavatelja prema potrošaču ako Proizvod nije u skladu s Ugovorom o prodaji.
6.2.3.Detaljne odredbe koje se odnose na reklamaciju Proizvoda - digitalnog sadržaja ili usluge ili pokretne stvari koja služi samo kao nositelj digitalnog sadržaja - koju je Kupac kupio na temelju Ugovora o prodaji sklopljenog s Prodavateljem od 1. siječnja 2023. ili prije tog datuma, ako se isporuka takvog Proizvoda trebala dogoditi ili se dogodila nakon tog datuma navedeni su u odredbama Zakona o pravima potrošača u tekstu koji je na snazi od 1. siječnja 2023., a posebno člancima 43.h - 43q. Zakona o pravima potrošača. Ovim se odredbama posebno utvrđuje osnova i opseg odgovornosti Prodavatelja prema potrošaču ako Proizvod nije u skladu s Ugovorom o prodaji.
6.3. Prigovor može podnijeti Kupac npr:
6.3.1.u pisanom obliku na adresu: ul. Graniczna 11 Bohaterów Września 12, 02-389 Warszawa;
6.3.2. U elektroničkoj formi putem e-maila na adresu: [email protected].
6.4. Proizvod koji je pod reklamacijom možete poslati ili vratiti na sljedeću adresu: Graniczna 11, 05-090 Sekocin Nowy.
6.5. Preporuča se u opisu prigovora navesti: (1) podatke i okolnosti koje se odnose na predmet prigovora, posebice prirodu i datum nepravilnosti ili nesukladnosti s ugovorom; (2) zahtjev za načinom usklađivanja prigovora s ugovorom ili izjašnjenje o sniženju cijene ili odustajanje od ugovora ili drugi zahtjev; i (3) kontakt podatke podnositelja pritužbe - to će olakšati i ubrzati obradu pritužbe. Zahtjevi navedeni u prethodnoj rečenici su samo u obliku preporuke i ne utječu na učinkovitost prigovora podnesenih bez preporučenog opisa prigovora.
6.6. Ukoliko se podaci za kontakt koje je podnositelj prigovora naveo promijene tijekom obrade prigovora, podnositelj je dužan o tome obavijestiti prodavatelja.
6.7. Podnositelj pritužbe može priložiti dokaznice (npr. fotografije, dokumente ili Proizvod) koji se odnose na predmet pritužbe. Prodavatelj također može zatražiti od podnositelja pritužbe dodatne informacije ili da pošalje dokaznice (npr. fotografije) ako će to Prodavatelju olakšati i ubrzati istraživanje pritužbe.
6.8. Prodavatelj će na prigovor odgovoriti odmah, a najkasnije u roku od 14 kalendarskih dana od primitka prigovora.

7. IZVAN SUDSKI POSTUPCI I PRAVILI ZA POVLAČENJE I PRAVILA O PRISTUPU OVIM POSTUPCIMA
7.1. Detaljne informacije o mogućnosti da Kupac koristi izvanparnične postupke za rješavanje pritužbi i pravna sredstva i pravila za pristup tim postupcima dostupni su na web mjestu Ureda za zaštitu tržišnog natjecanja i zaštitu potrošača na: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
7.2. Predsjednik Ureda za zaštitu tržišnog natjecanja i zaštitu potrošača također ima kontakt osobu (telefon: 22 55 60 333, e-mail: [email protected] ili pisani kontakt: pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa .), čija je svrha pomoći potrošačima u pitanjima vezanim za izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova.
7.2. Prodavatelj omogućuje elektronički pristup ODR platformi u ovim Pravilima i na svojoj web stranici: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. ODR platforma izvor je informacija o izvansudskom rješavanju sporova u sporovima između poduzeća i potrošača

8. PRAVO POVLAČENJA
8.1. Potrošač koji je sklopio ugovor na daljinu može od njega odustati u roku od 14 kalendarskih dana bez navođenja razloga i bez snošenja ikakvih troškova, osim troškova navedenih u točki 8.8. Pravilnika. Za poštivanje roka dovoljno je poslati izjavu prije njegovog isteka. Izjava o odustajanju od ugovora može se dati npr.
8.1.1. U pisanom obliku na adresu: Al. Bohaterów Września 12, 02-389 Warsaw;
8.1.2. U elektroničkom obliku putem e-maila na adresu: [email protected];
8.2. Povrat proizvoda – „pokretnina“ (uključujući pokretnine s digitalnim elementima) u sklopu odustajanja od ugovora može se izvršiti na adresi: Al. Bohaterow Wrzesnia 12, 02-389 Warsaw.
8.3. Uzorak obrasca za odustanak od ugovora nalazi se u Prilogu 2. Zakona o zaštiti potrošača, a dostupan je i u točki 12. Pravilnika. Potrošač može koristiti obrazac, ali nije obvezan.
8.4. Rok za odustanak od ugovora počinje teći od:
8.4.1. za ugovor čije izvršenje uključuje obvezu prodavatelja koji izdaje proizvod prenijeti svoje vlasništvo - od trenutka kada proizvod preuzme kupac ili treća osoba koju on/ona odredi, osim prijevoznika, te u slučaju ugovora koji: (1) pokriva mnoge Proizvode koji se isporučuju zasebno, u serijama ili u dijelovima - od trenutka preuzimanja posljednjeg Proizvoda, serije ili dijela ili (2) se sastoji od redovite isporuke Proizvoda za određeno razdoblje - od trenutka stupanja u posjed prvog Proizvoda;
8.4.2. za ostale ugovore - od dana sklapanja ugovora.
8.5. U slučaju odustajanja od ugovora na daljinu, ugovor se smatra nesklopljenim tj. nevažećim.
8.6. Proizvodi - pokretnine, uključujući pokretnine s digitalnim elementima:
8.6.1. Prodavatelj je dužan odmah, najkasnije u roku od 14 kalendarskih dana od dana primitka izjave potrošača o odustajanju od ugovora, izvršiti povrat svih uplaćenih sredstava od strane potrošača, uključujući troškove dostave Proizvoda – pokretnine, uključujući pokretnine artikala s digitalnim elementima (osim dodatnih troškova proizašlih iz potrošačevog izbora dostave osim najjeftinijeg uobičajenog načina dostave dostupnog u Internet trgovini). Prodavatelj će izvršiti povrat plaćanja istim načinom plaćanja kao i potrošač, osim ako potrošač nije izričito pristao na drugačiji način povrata koji za njega ne snosi nikakve troškove. U slučaju proizvoda - pokretnih predmeta (uključujući pokretne predmete s digitalnim elementima) - ako prodavatelj nije ponudio preuzimanje proizvoda od potrošača, može zadržati povrat uplata primljenih od potrošača dok proizvod ne primi natrag ili potrošač pruži dokaz o povratu, što god se dogodi prije.
8.6.2. U slučaju proizvoda - pokretnih stvari (uključujući pokretne stvari s digitalnim elementima) - potrošač je dužan odmah, najkasnije u roku od 14 kalendarskih dana od dana kada je odustao od ugovora, vratiti Proizvod prodavatelju ili predati proizvod osobi koju je Prodavatelj ovlastio za preuzimanje, osim ako je Prodavatelj ponudio da sam preuzme Proizvod. Za poštivanje roka dovoljno je poslati proizvod prije isteka roka.
8.6.3. Potrošač je odgovoran za smanjenje vrijednosti Proizvoda - pokretnog predmeta (uključujući pokretni predmet s digitalnim elementima) - koji proizlazi iz njegove uporabe na način koji nadilazi ono što je potrebno za utvrđivanje prirode, karakteristika i funkcioniranja proizvoda.
8.7. Proizvodi - digitalni sadržaj ili digitalne usluge:
8.7.1. U slučaju odustajanja od ugovora o pružanju Proizvoda – digitalnog sadržaja ili digitalne usluge – od dana primitka izjave potrošača o odustajanju od ugovora, Prodavatelj ne smije koristiti nikakav sadržaj osim osobnih podataka koje je dostavio ili generirao potrošač tijekom korištenja Proizvoda - digitalnog sadržaja ili digitalne usluge - koju pruža Prodavatelj, osim sadržaja koji: (1) je koristan samo u vezi s digitalnim sadržajem ili digitalnom uslugom koja je bila predmet ugovora; (2) odnosi se isključivo na aktivnost potrošača tijekom korištenja digitalnog sadržaja ili digitalne usluge koju pruža Prodavatelj; (3) koje je poduzetnik spojio s drugim podacima i ne može ih odvojiti od njih ili ih je moguće odvojiti samo uz nerazmjeran napor; (4) generirao je potrošač zajedno s drugim potrošačima, koji ga još uvijek mogu koristiti. Uz izuzetak slučajeva navedenih u točkama (1) - (3) gore, prodavatelj će na zahtjev potrošača učiniti dostupnim potrošaču bilo koji sadržaj osim osobnih podataka koje je potrošač dostavio ili generirao tijekom korištenja digitalni sadržaj ili digitalnu uslugu koju pruža prodavatelj. U slučaju odustajanja od ugovora, prodavatelj može potrošaču onemogućiti daljnje korištenje digitalnog sadržaja ili digitalne usluge, posebice onemogućavanjem potrošaču pristupa digitalnom sadržaju ili digitalnoj usluzi ili blokadom korisničkog računa, što ne utječe na prava potrošača iz prethodne rečenice. Potrošač ima pravo besplatno povratiti digitalni sadržaj od prodavatelja, bez ikakvih prepreka od strane prodavatelja, u razumnom roku i u uobičajeno korištenom strojno čitljivom formatu.
8.7.2. U slučaju odustajanja od ugovora o pružanju Proizvoda – digitalnog sadržaja ili digitalne usluge, potrošač je dužan prestati koristiti taj digitalni sadržaj ili digitalnu uslugu i dijeliti ih s trećim stranama.
8.8. Mogući troškovi koji su povezani sa odustajanjem potrošača od ugovora, a koje je potrošač dužan snositi:
8.8.1. U slučaju proizvoda - pokretni predmeti (uključujući pokretne predmete s digitalnim elementima) - ako je potrošač odabrao način dostave proizvoda koji nije najjeftiniji uobičajeni način dostave koji je dostupan u Internet trgovini, prodavatelj nije dužan vratiti potrošaču eventualne dodatne troškove.
8.8.2. U slučaju Proizvoda - pokretnih stvari (uključujući pokretne predmete s digitalnim elementima) - potrošač snosi sve troškove povrata Proizvoda.
8.8.3. U slučaju Proizvoda – usluge čije je izvršenje – na izričit zahtjev potrošača – započelo prije isteka roka za odustanak od ugovora, potrošač koji nakon takvog zahtjeva ostvari pravo na odustanak od ugovora dužan je platiti izvršene usluge do odustajanja od ugovora. Visina plaćanja obračunava se razmjerno opsegu izvršene usluge, uzimajući u obzir cijenu ili naknadu ugovorenu ugovorom. Ako je cijena ili naknada previsoka, osnovica za izračun tog iznosa je tržišna vrijednost obavljene usluge.
8.9. Pravo na odustanak od ugovora na daljinu ne odnosi se na potrošače u odnosu na ugovore:
8.9.1. (1) za pružanje usluga za koje je potrošač dužan platiti cijenu, ako je Prodavatelj u cijelosti izvršio uslugu uz izričit i prethodni pristanak potrošača, koji je prije izvršenja usluge bio upoznat da će izgubiti pravo na odustanak od ugovora nakon što Prodavatelj izvrši uslugu i prihvati ove podatke; (2) kod kojih cijena ili naknada ovisi o fluktuacijama na financijskom tržištu nad kojima Prodavatelj nema kontrolu i koje se mogu dogoditi prije isteka roka za povlačenje; (3) kod kojih je predmet usluge pokretni objekt (uključujući i pokretni objekt s digitalnim elementima) - koji nije montažan, proizveden prema specifikaciji potrošača ili koji služi za zadovoljavanje njegovih individualiziranih potreba; (4) kod kojih je predmet usluge pokretna stvar (uključujući i pokretnu stvar s digitalnim elementima) - sklona brzom kvarenju ili kratkog roka trajanja; (5) kod kojih je predmet usluge pokretni predmet (uključujući i pokretni predmet s digitalnim elementima) - isporučuje se u zatvorenom paketu, koji se ne može vratiti nakon otvaranja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga ako je paket otvoren nakon dostave; (6) kod kojih su predmet usluge pokretni predmeti (uključujući i pokretne predmete s digitalnim elementima) - koji su zbog svoje prirode nakon isporuke neraskidivo povezani s drugim pokretnim predmetima, uključujući i pokretne predmete s digitalnim elementima; (7) kod kojih su predmet usluge alkoholna pića čija je cijena dogovorena prilikom sklapanja kupoprodajnog ugovora, a koja se mogu isporučiti tek nakon 30 dana i čija vrijednost ovisi o kolebanjima na tržištu na kojem se Prodavač nema kontrolu; (8) u kojima je potrošač izričito zatražio da ga Prodavatelj posjeti radi obavljanja hitnih popravaka ili održavanja; ako prodavatelj pruža dodatne usluge osim onih koje potrošač traži ili isporučuje pokretne stvari (uključujući pokretne predmete s digitalnim elementima) osim rezervnih dijelova potrebnih za popravak ili održavanje, potrošač ima pravo odustati od ugovora u odnosu na dodatne usluge ili proizvode; (9) kod kojih su predmet usluge zvučni ili vizualni zapisi ili računalni programi isporučeni u zatvorenoj ambalaži ako je ambalaža nakon dostave otvorena;(10) za isporuku novina, mjesečnika ili časopisa, s izuzetkom ugovora o pretplati; (11) zaključen putem javne dražbe; (12) za pružanje usluga smještaja osim u stambene svrhe, prijevoz robe, iznajmljivanje automobila, ugostiteljstvo, usluge slobodnog vremena, zabavne, sportske ili kulturne manifestacije, ako je ugovorom određen dan ili razdoblje usluge; (13) za isporuku digitalnog sadržaja koji nije isporučen na materijalnom mediju za koju je potrošač dužan platiti cijenu, ako je prodavatelj započeo s izvođenjem uz izričitu i prethodnu suglasnost potrošača, koji je bio obaviješten prije izvršenja uslugu da će izgubiti pravo na odustanak od ugovora nakon što Prodavatelj izvrši uslugu i prihvati te podatke, a Prodavatelj potrošaču dostavi potvrdu iz članka 15. stavka 1. i 2. ili članka 21. 1) Zakona o pravima potrošača; (14) za pružanje usluga za koje je potrošač dužan platiti cijenu u slučajevima kada je potrošač izričito zahtijevao da ga prodavatelj posjeti radi obavljanja popravka, a usluga je već u cijelosti izvršena uz izričito i prethodnu suglasnost potrošača.
8.10. Odredbe ove točke 8. Pravilnika koje se odnose na potrošače primjenjuju se od 1. siječnja 2021. godine, a za ugovore sklopljene od tog datuma i na Pružatelja usluge ili Naručitelja koji je fizička osoba koja sklapa ugovor izravno vezan za svoju djelatnost, ako iz sadržaja ovog ugovora proizlazi da isti za ovu osobu nema profesionalni karakter, a proizlazi posebice iz predmeta djelatnosti koju isti obavlja, a koji je dostupan temeljem Zakona o središnjem registru i podacima o poslovanju.

9. ODREDBE ZA PREDUZETNIKE
9.1. Ovaj odjeljak Propisa i odredbe sadržane u njemu odnose se samo na korisnike usluga i kupce koji nisu potrošači.
9.2. Prodavatelj ima pravo odustati od Ugovora o prodaji sklopljenog s Kupcem koji nije potrošač u roku od 14 kalendarskih dana od dana njegovog zaključenja. Povlačenje Ugovora o prodaji u ovom slučaju može se izvršiti bez navođenja bilo kakvog razloga i ne dovodi do potraživanja od Prodavatelja od strane Kupca koji nije potrošač.
9.3. U slučaju potrošača koji nisu potrošači, prodavatelj ima pravo ograničiti dostupne načine plaćanja, uključujući zahtjev za izvršenjem predujma u cijelosti ili djelomično, bez obzira na način plaćanja koji je kupac odabrao i činjenicu zaključenja ugovora Ugovor o prodaji.
9.4. Od trenutka prijenosa Proizvoda na prijevoznika, Prodavatelj prenosi na Kupca koji nije potrošač prednosti i terete povezane s Proizvodom i opasnost od slučajnog gubitka ili oštećenja Proizvoda. U tom slučaju, Prodavatelj neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak, nedostatak ili štetu na Proizvodu nastalom prihvaćanjem za prijevoz do njegove isporuke Kupcu i za kašnjenje u transportu pošiljke.
9.5. Ako se Proizvod kupcu pošalje putem prijevoznika, kupac koji nije potrošač dužan je pregledati pošiljku na vrijeme i na način prihvaćen za takve pošiljke. Ako utvrde da je Proizvod oštećen ili oštećen tijekom prijevoza, dužni su poduzeti sve potrebne korake kako bi utvrdili odgovornost prijevoznika.
9.6. U skladu s člankom 558. stavkom 1. Građanskog zakonika, isključena je odgovornost prodavatelja prema jamstvu za proizvod prema kupcu koji nije potrošač.
9.7. Isključuje se odgovornost prodavatelja prema jamstvu za proizvod ili za nesukladnost proizvoda s kupoprodajnim ugovorom.
9.8. Prodavatelj će na prigovor odgovoriti u roku od 30 kalendarskih dana od primitka istog.
9.9. Svi sporovi koji nastanu između Prodavatelja / Davatelja usluga i Kupca / Kupca koji nije potrošač podložit će se sudu nadležnom za sjedište Prodavatelja / Davatelja usluga.

10.  RECENZIJE PROIZVODA
10.1. Prodavatelj dopušta svojim kupcima izdavanje i pristup mišljenjima/osvrtima o proizvodima i internetskoj trgovini pod uvjetima navedenim u ovom odjeljku Uvjeta i odredbi.
10.2. Moguće je da Kupac izrazi svoje mišljenje o proizvodu ili o Internet trgovini putem obrasca za povratne informacije. Ovaj obrazac može biti dostupan izravno na web stranici Internetske trgovine (uključujući i putem vanjskog widgeta) ili se može učiniti dostupnim putem pojedinačne poveznice koju Kupac primi nakon kupnje na adresu e-pošte koju je Kupac naveo. Prilikom dodavanja recenzije (osvrta) Kupac može dodati i grafičku ocjenu ili sliku Proizvoda – ukoliko je takva opcija dostupna u obrascu za recenzije (osvrt).
10.3.Recenzija (osvrt) o proizvodu može se izdati samo za proizvode koji su stvarno kupljeni u internetskoj trgovini Prodavatelja i od strane Kupca koji je kupio Proizvod koji se pregledava. Zabranjeno je sklapanje fiktivnih ili lažnih kupoprodajnih ugovora radi davanja recenzije (osvrta) o proizvodu. Recenziju (osvrt) o Internet trgovini može dati osoba koja je Kupac te Internet trgovine.
10.4. Dodavanje recenzije (osvrta) od strane Klijenta ne smije se koristiti za nezakonite radnje, posebice za aktivnosti koje predstavljaju čin nelojalne konkurencije ili aktivnosti kojima se krše osobna prava, prava intelektualnog vlasništva ili druga prava Prodavatelja ili trećih osoba. Prilikom davanja recenzije (osvrta) Kupac je dužan postupati u skladu sa zakonom, ovim Uvjetima i dobrim moralom.
10.5. Recenzije (osvrti) mogu biti dostupne izravno na web stranici internetske trgovine (npr. pored određenog proizvoda) ili na vanjskoj službi za prikupljanje recenzija s kojom Prodavatelj surađuje i s kojom je povezana na web stranici internetske trgovine (uključujući putem putem vanjskog widgeta postavljenog na web stranici Internet trgovine).
10.6. Prodavatelj će osigurati da objavljene recenzije proizvoda dolaze od njegovih kupaca koji su kupili predmetni proizvod. U tu svrhu, Prodavatelj će poduzeti sljedeće korake kako bi potvrdio da recenzije dolaze od njegovih kupaca.
10.6.1. Objava recenzije izdane putem obrasca dostupnog izravno na web stranici Internet trgovine zahtijeva prethodnu provjeru od strane Davatelja usluge. Provjera se sastoji u provjeri usklađenosti recenzije s ovim Uvjetima, posebice provjeri je li osoba koja daje recenziju kupac Internet trgovine – u ovom slučaju Prodavatelj provjerava je li ta osoba obavila kupnju na Internet trgovini, a u slučaju recenzije o Proizvodu, Prodavatelj dodatno provjerava je li ta osoba kupila pregledani Proizvod. Provjera se odvija bez nepotrebnog odgađanja.
10.6.2. Prodavatelj šalje svojim Kupcima (uključujući i putem eksterne usluge povratne informacije s kojom surađuje) pojedinačnu poveznicu na adresu e-pošte koju je Kupac dao u trenutku kupnje - na taj način se odobrava samo pristup obrascu za povratne informacije Kupcu koji je kupio Proizvod iz Internet trgovine.
10.6.3. U slučaju dvojbi Prodavatelja ili primjedbi koje su Prodavatelju uputili drugi Kupci ili treće strane o tome dolazi li određena recenzija od Kupca ili je određeni Kupac kupio određeni Proizvod, Prodavatelj zadržava pravo kontaktirati autora recenzije kako bi pojasnio i potvrdio da je on ili ona doista kupac internet trgovine ili da je kupio pregledani proizvod
10.7. Bilo kakve primjedbe, žalbe na provjeru recenzija ili prigovori na to dolazi li određena recenzija od Kupca ili je li određeni Kupac kupio određeni Proizvod, mogu se podnijeti na način analogan žalbenom postupku navedenom u odjeljku 6. Odredbe i uvjeti.
10.8.Prodavatelj neće objavljivati niti uzrokovati da neka druga osoba objavi neistinite recenzije ili preporuke kupaca i neće iskrivljavati recenzije ili preporuke kupaca u svrhu promicanja svojih proizvoda. Prodavatelj daje pozitivne i negativne recenzije. Prodavatelj ne nudi sponzorirane recenzije.

11. ZAVRŠNE ODREDBE
11.1. Ugovori sklopljeni putem Internet trgovine zaključuju se na poljskom jeziku.
11.2. Izmjene i dopune propisa:
11.2.1. Pružatelj usluga zadržava pravo na izmjene Pravilnika iz važnih razloga, tj .: promjene zakona; promjene u načinu plaćanja i isporuke - do te mjere da ove promjene utječu na provedbu odredbi ovih Uvjeta i odredbi.
11.2.2. U slučaju zaključenja prema ovim Propisima ugovora kontinuirane prirode (npr. Pružanje elektroničke usluge - Račun), izmijenjeni propisi obvezuju Kupca, ako su zahtjevi utvrđeni u čl. 384 i 384 [1] Građanskog zakonika zadržani su, odnosno, Kupac je pravilno obaviješten o promjenama i nije raskinuo ugovor u roku od 14 kalendarskih dana od dana obavijesti. U slučaju da izmjena Pravilnika rezultira uvođenjem novih naknada ili povećanjem trenutnog Kupca koji je potrošač, on ima pravo odustati od ugovora.
11.2.3. U slučaju zaključenja ugovora druge vrste osim kontinuiranih ugovora (npr. Ugovora o prodaji) prema ovim Uvjetima i odredbama, izmjene Pravilnika neće ni na koji način utjecati na prava kupljenih korisnika usluga / kupaca koji su potrošači prije datuma stupanjem na snagu izmjena i dopuna Pravilnika, posebno izmjene Pravilnika neće utjecati na narudžbe koje su već stavljene ili se stavljaju na tržište, a kupoprodajni ugovori sklopljeni, provedeni ili izvršeni.
11.3. U pitanjima koja nisu regulirana ovim Uredbama, primjenjuju se općenito primjenjive odredbe poljskog zakona, posebno: Građanski zakonik; Zakon o elektroničkim uslugama od 18. srpnja 2002. (Journal of Laws 2002 br. 144, položaj 1204 s daljnjim izmjenama i dopunama); za kupoprodajne ugovore zaključene do 24. prosinca 2014. s potrošačkim kupcima - odredbe Zakona o zaštiti određenih prava potrošača i o odgovornosti za štetu uzrokovanu opasnim proizvodom od 2. ožujka 2000. (Journal of Laws. 2000 br. 22, pozicija 271 s daljnjim izmjenama i dopunama) i Zakona o posebnim uvjetima potrošačke prodaje i izmjenama i dopunama Građanskog zakonika od 27. srpnja 2002. (Journal of Laws 2002 br. 141, pozicija 1176 s daljnjim izmjenama i dopunama); za kupoprodajne ugovore sklopljene od 25. prosinca 2014. s potrošačkim kupcima - odredbe Zakona o pravima potrošača od 30. svibnja 2014. (Journal of Laws 2014. r. pozicija 827 s daljnjim izmjenama i dopunama); i druge relevantne odredbe općenito mjerodavnog zakona.

12. OBRAZAC POVLAČENJA MODELA
12.1. Obrazac za povlačenje (obrazac za povrat) - PREUZMITE
12.2. Uzorak obrasca za žalbu - PREUZMITE

Uvjeti trgovine vrijedi do 16.01.2023 g. - PREZUMITE

Naručujete u ime tvrtke registrirane u EU pa su cijene unutar Vaše narudžbe u našoj trgovini prikazane bez PDV-a. Po izvršenoj narudžbi, skupa s robom primit ćete i fakturu s zaračunatim PDV-om od 0%.