Besplatna dostava iznad 129 € (971,95 kn)
Besplatna dostava iznad 129 € (971,95 kn)
Povrat do 30 dana
Povrat do 30 dana
Preko 17.000 proizvoda
Preko 17.000 proizvoda

Pravila privatnosti

PRAVILA PRIVATNOSTI INTERNET TRGOVINE TENNIS-ZONE.HR

SADRŽAJ:

  1. OPĆE ODREDBE
  2. OSNOVA ZA OBRADU PODATAKA
  3. SVRHA, OSNOVA I TRAJANJE OBRADE PODATAKA U ONLINE TRGOVINI
  4. PRIMATELJI PODATAKA U ONLINE TRGOVINI
  5. PROFILIRANJE U ONLINE PRODAVNICI
  6. PRAVA PREDMETA PODATAKA
  7. KOLAČIĆI I ANALITIKA U ONLINE PRODAVNICI
  8. ZAVRŠNE ODREDBE

 

1. OPĆE ODREDBE

1.1. Ova politika privatnosti internetske trgovine ima informativne svrhe, što znači da nije izvor obveza za korisnika usluge ili kupce internetske trgovine. Politika privatnosti sadrži, posebno, pravila koja se odnose na obradu osobnih podataka od strane Upravitelja internetske trgovine, uključujući osnovu, svrhe i trajanje obrade osobnih podataka te prava subjekata podataka, kao i informacije o korištenju kolačića i analitičkih alata u internetskoj trgovini.

1.2. Upravitelj osobnih podataka prikupljenih putem internetske trgovine je Strefa Tenisa Spółka z ograniczoną odpowidzialnością Spółka Komandytowa sa sjedištem u Varšavi (adresa i adresa dostave: Al. Bohaterów Września 12, 02-389 Warszawa) upisana u Registar poduzetnika pod Registrom Državnog suda broj 0000545256; Registracijski sud u kojem se čuvaju evidencije tvrtke: Okružni sud za glavni grad Varšavu u Varšavi, XII Trgovački odjel Registra nacionalnog suda; NIP 70100469498; REGON: 360859723; adresa e-pošte: [email protected] i telefonski broj: (+48) 22 823 37 48 - u daljnjem tekstu „kontrolor“ i koji je i pružatelj usluga i prodavatelj internetske trgovine.

1.3. Pojedinosti za kontakt službenika za zaštitu podataka kojeg je odredio kontrolor: [email protected]

1.4. Osobne podatke u internetskoj trgovini obrađuje kontrolor u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti fizičke osobe u vezi s obradom osobnih podataka i o besplatnom protok takvih podataka i ukidanje Direktive 95/46 / WE (Opća uredba o zaštiti podataka) - u daljnjem tekstu „GDPR”. Službeni tekst GDPR-a: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

1.5. Korištenje internetske trgovine, uključujući kupovinu, dobrovoljno je. Slično tome, pružanje osobnih podataka od strane Korisnika usluge ili Kupca dobrovoljno je, uz dvije iznimke: (1) sklapanje ugovora s Upraviteljem - propuštanje pružanja osobnih podataka, u slučajevima i u opsegu naznačenim na Web mjestu kao u Uvjetima i odredbama Internet trgovine i ovim Pravilima o privatnosti, potrebnim za sklapanje i izvršenje Ugovora o prodaji ili Ugovora o elektroničkoj usluzi s kontrolorom, rezultira nemogućnošću sklapanja ovog ugovora. Davanje osobnih podataka u ovom je slučaju ugovorni zahtjev i ako subjekt podataka želi sklopiti takav ugovor s Upraviteljem, dužan je dostaviti tražene podatke. Svaki put kada je opseg podataka potrebnih za sklapanje ugovora unaprijed naveden na web mjestu Internetske trgovine i u Uvjetima i odredbama Internet trgovine; (2) Zakonske obveze voditelja obrade - pružanje osobnih podataka zakonski je zahtjev koji proizlazi iz općenito važećih zakona koji od voditelja obrade zahtijevaju obradu osobnih podataka (npr. Obrada podataka u svrhu vođenja poreznih ili računovodstvenih knjiga) i ako ih ne dostavi spriječit će kontrolora od ispunjavanja ovih obveza.

1.6. Voditelj obrade vodit će posebnu brigu o zaštiti interesa subjekata podataka kojih se osobni podaci tiču, a posebno je odgovoran i osigurava da se podaci koje on prikuplja: (1) obrađuju u skladu sa zakonom; (2) prikupljeni u određene, izričite i legitimne svrhe i dalje ne obrađivani na način koji je nespojiv s tim svrhama; (3) u osnovi ispravni i primjereni u odnosu na svrhe u koje se obrađuju; (4) čuvaju se u obliku koji omogućuje identifikaciju subjekata podataka onoliko dugo koliko je potrebno za svrhe u koje se osobni podaci obrađuju i (5) obrađuju se na način koji osigurava pravilnu zaštitu osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštenih ili nezakonita obrada i slučajni gubitak, uništavanje ili oštećenje, poduzimanjem odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera.

1.7. Uzimajući u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, kao i rizike različite vjerojatnosti i težine za prava i slobode fizičkih osoba, kontrolor će provesti odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi se osiguralo i moglo dokazati da obrada se vrši u skladu s ovom Uredbom. Te će se mjere pregledati i ažurirati po potrebi. Voditelj će poduzeti tehničke mjere kako bi spriječio neovlaštene osobe da dobivaju i mijenjaju osobne podatke koji se prenose elektroničkim putem.

1.8. Sve riječi, fraze i kratice koji se pojavljuju u ovoj politici privatnosti i počinju velikim slovom (npr. Prodavatelj, internetska trgovina, elektronička usluga) trebaju se shvatiti kako je definirano u Uvjetima internetske trgovine dostupnim na web mjestima u internetskoj trgovini.

 

2. OSNOVA ZA OBRADU PODATAKA

2.1. Voditelj obrade ovlašten je obrađivati ​​osobne podatke u slučajevima kada je i u mjeri u kojoj je zadovoljen barem jedan od sljedećih uvjeta: (1) subjekt podataka dao je dopuštenje za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više određenih svrha; (2) obrada je potrebna za izvršenje ugovora u kojem je subjekt podataka stranka ili za poduzimanje radnji na zahtjev nositelja podataka prije zaključenja ugovora; (3) obrada je potrebna kako bi se ispunila zakonska obveza preuzeta na kontrolora; ili (4) obrada je neophodna u svrhu legitimnih interesa koje slijedi kontrolor ili treća strana, osim ako su takvi interesi nadjačani interesima ili temeljnim pravima i slobodama subjekta podataka koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, u posebno kada je subjekt podataka dijete.

2.2. Za obradu osobnih podataka od strane Voditelja obrade potrebna je najmanje jedna osnova navedena u odjeljku 2.1 politike privatnosti. Konkretne osnove obrade osobnih podataka korisnika usluge i kupaca internetske trgovine od strane voditelja obrade naznačene su u sljedećem odjeljku Politike privatnosti u odnosu na usmjerenu svrhu osobnih podataka od strane voditelja obrade.

 

3. SVRHA, OSNOVA I TRAJANJE OBRADE PODATAKA U ONLINE TRGOVINI

3.1. Svaki put kada svrha, osnova, razdoblje i primatelj osobnih podataka koje obrađuje kontrolor proizilaze iz radnji koje je dani korisnik usluge ili kupac poduzeo u internetskoj trgovini ili kontrolor. Primjerice, ako kupac odluči izvršiti kupnju u internetskoj trgovini i odabere osobnu kolekciju kupljenog proizvoda umjesto kurirske dostave, njegovi će se osobni podaci obrađivati ​​u svrhu izvršenja zaključenog kupoprodajnog ugovora, ali više neće biti dostupni prijevozniku koji realizira pošiljke u ime kontrolora.

3.2. Upravitelj može pohraniti osobne podatke u internetskoj trgovini za sljedeće svrhe, na osnovi i tijekom razdoblja naznačenih u sljedećoj tablici:

 

Svrha obrade podataka

Pravni temelj za obradu podataka

Razdoblje čuvanja podataka

Izvršenje kupoprodajnog ugovora ili pružanje ugovora o elektroničkoj usluzi ili poduzimanje radnji na zahtjev nositelja podataka prije sklapanja gore spomenutih ugovora

Članak 6. stavak 1. točka b) GDPR-a (izvršavanje sporazuma) - obrada je potrebna za izvršenje ugovora čiji je subjekt podatak ili da bi se na zahtjev nositelja podataka poduzele mjere prije ulaska u ugovor

Podaci se pohranjuju u razdoblju potrebnom za izvršenje, raskid ili raskid zaključenog kupoprodajnog ugovora ili ugovora o pružanju elektroničke usluge na neki drugi način.

Direktni marketing 

Članak 6. stavak 1. točka f) GDPR-a (legitimni interes kontrolora) - obrada je neophodna u svrhu legitimnih interesa koje slijedi kontrolor - briga o interesima i pozitivnoj slici kontrolora, njegove internetske trgovine i cilj je prodavati proizvode.

Podaci se pohranjuju tijekom razdoblja postojanja legitimnog interesa za kojim teži Upravitelj, ali najdulje do razdoblja ograničenja potraživanja Upravitelja prema subjektu podataka u vezi s poslovnom aktivnošću koju provodi Upravitelj. Zastara je određena zakonom, posebno Građanskim zakonikom (osnovni rok zastare za poslovne zahtjeve je tri godine, a za Ugovor o prodaji dvije godine). Voditelj obrade ne može obrađivati ​​podatke u svrhe izravnog marketinga ako subjekt podataka izrazi djelotvoran prigovor u tom pogledu.

Marketing

Članak 6. stavak 1. točka a) GDPR-a (privola) - Upravitelj obrade dao je pristanak na obradu njegovih osobnih podataka u marketinške svrhe

Podaci se pohranjuju sve dok subjekt podataka ne povuče svoj pristanak za daljnju obradu njegovih podataka u tu svrhu.

Mišljenje kupca o sklopljenom kupoprodajnom ugovoru

Članak 6. stavak 1. točka f) GDPR-a (legitimni interes kontrolora) - obrada je neophodna u svrhu legitimnih interesa koje slijedi kontrolor - briga o interesima i pozitivnoj slici kontrolora, njegove internetske trgovine i cilj je prodavati proizvode.

Podaci se pohranjuju tijekom razdoblja postojanja legitimnog interesa za kojim teži Upravitelj, ali najdulje do razdoblja ograničenja potraživanja Upravitelja prema subjektu podataka u vezi s poslovnom aktivnošću koju provodi Upravitelj. Zastara je određena zakonom, posebno Građanskim zakonikom (osnovni rok zastare za poslovne zahtjeve je tri godine, a za Ugovor o prodaji dvije godine).

Vođenje poreznih knjiga

Članak 6. stavak 1. točka c) GDPR-a u vezi s člankom 86. stavkom 1. Poreznog zakona od 17. siječnja 2017. (Časopis iz 2017. stav 201) - obrada je potrebna radi poštivanja zakonske obveze prema kojoj voditelj obrade je predmet

Podaci se pohranjuju tijekom razdoblja propisanog zakonom kojim se od administratora zahtijeva da vodi porezne knjige (do isteka roka zastare porezne obveze, ako poreznim zakonima nije drugačije određeno).

Utvrđivanje, provođenje ili obrana zahtjeva koji se mogu podići protiv kontrolora

 Članak 6. stavak 1. točka f) GDPR-a (legitimni interes voditelja obrade) - obrada je neophodna u svrhu legitimnih interesa koje slijedi Upravitelj - koja se sastoje u utvrđivanju, provođenju i obrani zahtjeva da kontrolor može ustati ili koji mogu biti podignuta protiv kontrolora.

Podaci se pohranjuju tijekom razdoblja postojanja legitimnog interesa za kojim upravlja, ali najdulje do razdoblja zastare potraživanja koja se mogu pokrenuti prema kontroloru (osnovni rok zastare za potraživanja od kontrolora je šest godina) .

Korištenje web stranice internetske trgovine i osiguravanje njenog ispravnog funkcioniranja

Članak 6. stavak 1. točka f) GDPR-a (legitimni interes kontrolora) - obrada je neophodna u svrhu legitimnih interesa za kojima teži Upravitelj - vođenje i održavanje web stranice Internetske trgovine

 Podaci se pohranjuju tijekom razdoblja postojanja legitimnog interesa za kojim teži Upravitelj, ali najdulje do razdoblja ograničenja potraživanja Upravitelja prema subjektu podataka u vezi s poslovnom aktivnošću koju provodi Upravitelj. Zastara je određena zakonom, posebno Građanskim zakonikom (osnovni rok zastare za poslovne zahtjeve je tri godine, a za Ugovor o prodaji dvije godine).

Vođenje statistike i analiza prometa u internetskoj trgovini

 Članak 6. stavak 1. točka f) GDPR-a (legitimni interes voditelja obrade) - obrada je neophodna u svrhu legitimnih interesa koje slijedi kontrolor - statistika i analiza prometa u internetskoj trgovini radi poboljšanja funkcioniranja Internetska trgovina i povećajte prodaju proizvoda

 Podaci se pohranjuju tijekom razdoblja postojanja legitimnog interesa za kojim teži Upravitelj, ali najdulje do razdoblja ograničenja potraživanja Upravitelja prema subjektu podataka u vezi s poslovnom aktivnošću koju provodi Upravitelj. Zastara je određena zakonom, posebno Građanskim zakonikom (osnovni rok zastare za poslovne zahtjeve je tri godine, a za Ugovor o prodaji dvije godine).

  

4. PRIMATELJI PODATAKA U ONLINE TRGOVINI

4.1. Za pravilno funkcioniranje internetske trgovine, uključujući provedbu sklopljenih kupoprodajnih ugovora, potrebno je da kontrolor koristi usluge trećih strana (poput davatelja softvera, kurira ili obrađivača plaćanja). Upravitelj koristi samo usluge takvih obrađivača koji pružaju dovoljna jamstva za provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera, tako da obrada udovoljava zahtjevima GDPR-a i štiti prava subjekata podataka.

4.2. Prijenos podataka od strane administratora ne odvija se u svakom slučaju, a ne svim primateljima ili kategorijama primatelja naznačenim u politici privatnosti - administrator prenosi podatke samo ako je to potrebno u svrhu obrade osobnih podataka i samo na opseg potreban za njegovo izvršenje. Na primjer, ako kupac koristi osobno prikupljanje, njegovi podaci neće se prenijeti prijevozniku koji surađuje s administratorom.

4.3. Osobni podaci korisnika usluga i kupaca internetske trgovine mogu se prenijeti na sljedeće primatelje ili kategorije primatelja:

4.3.1. prijevoznici / otpremnici / kurirski brokeri / subjekti koji upravljaju skladištima i / ili postupkom otpreme - u slučaju Kupca koji koristi način dostave Proizvoda poštom ili kurirom u Internet trgovini, Upravljač sakuplja prikupljene osobne podatke Kupca dostupno odabranom prijevozniku, otpremniku ili posredniku koji izvršava pošiljke u ime kontrolora, a ako se pošiljka odvija iz vanjskog skladišta - subjekta koji upravlja skladištem i / ili postupka otpreme - u opsegu potrebnom za izvršenje isporuke proizvoda Kupcu.

4.3.2. subjekti koji se bave elektroničkim plaćanjem ili kartičnim plaćanjem - u slučaju kupca koji koristi elektronički način plaćanja ili kartično plaćanje u internetskoj trgovini, kontrolor stavlja na raspolaganje prikupljene osobne podatke kupca odabranom subjektu koji obrađuje gore navedena plaćanja na mreži Skladištite u ime kontrolora u onoj mjeri u kojoj je potrebno za obradu plaćanja koje je izvršio kupac.

4.3.3. dobavljač anketnog sustava - u slučaju kupca koji je sklopio kupoprodajni ugovor, kontrolor stavlja prikupljene osobne podatke kupca na raspolaganje odabranom subjektu pružajući sustav istraživanja javnog mnijenja zaključen u internetskoj trgovini u ime kontrolora u mjeri u kojoj je Kupac potreban da izrazi mišljenje koristeći sustav ispitivanja mišljenja.

4.3.4. davatelji usluga koji dobavljaju kontroloru tehnička, informatička i organizacijska rješenja, omogućavajući kontroloru poslovanje, uključujući internetsku trgovinu i elektroničke usluge koje se putem nje pružaju (posebno pružatelje računalnog softvera za vođenje internetske trgovine, davatelja usluga e-pošte i hostinga te davatelj softvera za upravljanje tvrtkom i pružanje tehničke podrške administratoru) - kontrolor će prikupljene osobne podatke kupca staviti na raspolaganje odabranom pružatelju koji djeluje u njegovo ime samo u slučaju i u mjeri potrebnoj za potrebe podataka obrada u skladu s ovom politikom privatnosti.

4.3.5. pružatelji računovodstvenih, pravnih i savjetodavnih usluga koji pružaju računovodstvenu, pravnu ili savjetodavnu podršku kontroloru (posebno računovodstveni ured, odvjetničko društvo ili tvrtka za naplatu dugova) - kontrolor će prikupljene osobne podatke kupca staviti na raspolaganje odabranim davatelj usluga koji djeluje u njegovo ime samo u slučaju i do mjere potrebne za obradu podataka u skladu s ovom politikom privatnosti. 

 

5. PROFILIRANJE U ONLINE TRGOVINI

5.1. GDPR zahtijeva da kontrolor obavijesti o automatiziranom donošenju odluka, uključujući profiliranje iz članka 22. stavka 1. i 4. GDPR-a, i, barem u tim slučajevima, relevantne informacije o pravilima za njihovo donošenje, kao i značaj i predviđene posljedice takve obrade za nositelja podataka. Imajući to na umu, upravljač pruža informacije o mogućem profiliranju u ovom odjeljku politike privatnosti.

5.2. Kontrolor može koristiti profiliranje u Internet trgovini u svrhe izravnog marketinga, ali odluke koje je na temelju njega donio kontrolor ne tiču ​​se zaključenja ili odbijanja sklapanja Kupoprodajnog ugovora ili mogućnosti korištenja Elektroničkih usluga u Internetskoj trgovini. Učinak upotrebe profiliranja u Internet trgovini može biti, na primjer, odobravanje popusta osobi, slanje koda za popust, podsjećanje na nedovršene kupnje, podnošenje prijedloga proizvoda koji može odgovarati interesima ili preferencijama neke osobe ili predlaganje bolji uvjeti u odnosu na standardnu ​​ponudu internetske trgovine. Unatoč profiliranju, osoba je ta koja slobodno odlučuje hoće li željeti iskoristiti popust primljen na ovaj način ili bolje uvjete i izvršiti kupnju u Internet trgovini.

5.3. Profiliranje u internetskoj trgovini sastoji se u automatskoj analizi ili predviđanju ponašanja osobe na web mjestu internetske trgovine, npr. dodavanjem određenog proizvoda u košaricu, pregledavanjem stranice određenog proizvoda u internetskoj trgovini ili analizom prethodne povijesti kupnji izvršenih u internetskoj trgovini. Uvjet za takvo profiliranje je da Administrator ima osobne podatke osobe kako bi ih mogao poslati, na pr. kod za popust.

5.4. Subjekt podataka imat će pravo da ne podliježe odluci koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući profiliranje, i proizvodi pravne učinke na tu osobu ili slično značajno utječe na nju.

 

6. PRAVA PREDMETA PODATAKA

6.1. Pravo pristupa, ispravka, ograničenja, brisanja ili prijenosa - subjekt podataka ima pravo od Upravitelja zatražiti pristup svojim osobnim podacima, njihovo ispravljanje, brisanje ("pravo na zaborav") ili ograničenje obrade i ima pravo na prigovaraju obradi i imaju pravo na prijenos njihovih podataka. Detaljni uvjeti za izvršenje gore spomenutih prava naznačeni su u članku 15-21 GDPR-a.

6.2. Pravo na povlačenje pristanka u bilo kojem trenutku - osoba čije podatke obrađuje kontrolor na temelju dane suglasnosti (na temelju članka 6. stavka 1. točke a) ili članka 9. stavka 2. točke a) GDPR-a) , on ima pravo povući privolu u bilo kojem trenutku bez utjecaja na zakonitost obrade koja je dana na temelju privole prije njenog povlačenja.

6.3. Pravo podnošenja žalbe nadzornom tijelu - osoba čije podatke obrađuje kontrolor ima pravo podnijeti žalbu nadzornom tijelu na način i postupak određen u odredbama GDPR-a i poljskog zakona, posebice Zakon o zaštiti osobnih podataka. Nadzorno tijelo u Poljskoj je predsjednik Ureda za zaštitu osobnih podataka.

6.4. Pravo na prigovor - subjekt podataka ima pravo u bilo kojem trenutku prigovoriti, na temelju svoje posebne situacije, obradi osobnih podataka koji se odnose na njega na temelju članka 6. stavka 1. točke e) (javni interes ili zadaci) ili f) (legitimni interes kontrolora), uključujući profiliranje prema tim odredbama. U tom slučaju, Voditelj obrade više ne smije obrađivati ​​takve osobne podatke ukoliko ne pokaže postojanje valjanih legitimnih osnova za obradu nadjačanih interesa, prava i sloboda subjekta podataka ili osnova za utvrđivanje, provođenje ili obranu zahtjeva.

6.5. Pravo prigovora na izravni marketing - ako se osobni podaci obrađuju u svrhe izravnog marketinga, subjekt podataka ima pravo u bilo kojem trenutku prigovoriti obradi osobnih podataka koji se na njega odnose u svrhu takvog marketinga, uključujući profiliranje, do te mjere da obrada je povezana s takvim izravnim marketingom.

6.6. Da biste izvršili prava navedena u ovom odjeljku politike privatnosti, možete se obratiti kontroloru slanjem odgovarajuće poruke u pisanom obliku ili e-poštom na adresu administratora navedenu na početku politike privatnosti ili pomoću obrasca za kontakt dostupno na web mjestu internetske trgovine.

 

7. KOLAČIĆI I ANALITIKA U ONLINE TRGOVINI

7.1. Kolačići su male tekstualne informacije u obliku tekstualnih datoteka koje server šalje i pohranjuje na web mjestu posjetitelja internetske trgovine (npr. Na tvrdom disku računala, prijenosnog računala ili na memorijskoj kartici pametnog telefona - ovisno o tome koja uređaj koji posjetitelj koristi našu internetsku trgovinu). Detaljne informacije o kolačićima, kao i povijest njihovog stvaranja možete pronaći ovdje:

http://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

7.2. Upravitelj može obrađivati ​​podatke sadržane u kolačićima kada posjetitelji koriste web stranicu Internetske trgovine u sljedeće svrhe:

7.2.1. prepoznavanje Kupca kao prijavljenog u Internet trgovinu i pokazivanje da je prijavljen;

7.2.2. memorisanje proizvoda dodanih u košaricu kako bi se izvršila narudžba;

7.2.3. pamćenje podataka iz obrazaca za narudžbu, anketa ili podataka za prijavu na Internet trgovinu;

7.2.4. prilagođavanje sadržaja stranice Internetske trgovine individualnim preferencijama Kupca (npr. boje, veličina fonta, izgled stranice) i optimizacija korištenja Internet stranica Internetske trgovine;

7.2.5. vođenje anonimne statistike o načinu korištenja web stranice Internet trgovine;

7.2.6. remarketing, odnosno proučavanje karakteristika ponašanja posjetitelja internetske trgovine anonimnom analizom njihovih aktivnosti (npr. ponovljeni posjeti određenim stranicama, ključne riječi itd.) kako bi stvorili njihov profil i pružili im oglase prilagođene njihovim očekivani interesi, čak i kada posjete druge web stranice na oglašivačkoj mreži Google Ireland Ltd. i Facebook Ireland Ltd ..

7.3. Prema zadanim postavkama većina web preglednika dostupnih na tržištu prihvaća pohranu kolačića. Svatko ima mogućnost odrediti uvjete upotrebe kolačića pomoću postavki vlastitog web preglednika. To znači da možete, na primjer, djelomično ograničiti (npr. Privremeno) ili potpuno onemogućiti mogućnost spremanja kolačića - u drugom slučaju, međutim, to može utjecati na neke funkcionalnosti internetske trgovine (na primjer, možda neće biti moguće prođite putem narudžbe kroz obrazac za narudžbu zbog toga što ne pamtite proizvode u košarici tijekom sljedećih koraka slanja narudžbe).

7.4. Postavke vašeg internetskog preglednika u vezi s kolačićima bitne su od trenutka vašeg pristanka na upotrebu kolačića od strane naše internetske trgovine - u skladu s propisima, takav pristanak može se dati i putem postavki vašeg internetskog preglednika. Ako ne date pristanak, morate u skladu s tim promijeniti postavke internetskog preglednika za kolačiće.

7.5. Detaljne informacije o promjeni postavki kolačića i njihovom brisanju u najpopularnijim web preglednicima dostupne su u odjeljku za pomoć vašeg web preglednika (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari, Microsoft Edge).

7.6. Upravitelj može koristiti usluge Google analitike, Universal Analytics koje pruža Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska) u Internet trgovini) i Hotjar koje pruža Hotjar Limited (razina 2, St Julian's Business Center, 3, Elia Zammit Street, StJlian's STJ 1000, Malta). Te usluge pomažu upravljaču da vodi statistiku i analizira promet u internetskoj trgovini. Prikupljeni podaci obrađuju se kao dio gore navedenih usluga kako bi se generirale statistike korisne u upravljanju Internet trgovinom i analizi prometa u Internet trgovini. Ti su podaci objedinjeni. Upravljač koristi gore navedene usluge u internetskoj trgovini prikuplja podatke kao što su izvori i medij za privlačenje posjetitelja internetske trgovine i kako se ponašaju na web mjestu, informacije o uređajima i preglednicima s kojih posjećuju web mjesto, IP i domenu, zemljopisni podaci i demografski podaci (dob, spol) i interesi.

7.7. Osoba može lako blokirati dijeljenje podataka o svojim aktivnostima na web mjestu internetske trgovine s Google Analyticsom - na primjer, možete instalirati dodatak za preglednik koji nudi Google Ireland Ltd. dostupan ovdje: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hr.

7.8. Upravitelj može koristiti uslugu Facebook Pixel koju pruža Facebook Ireland Limited (trg 4 Grand Canal, luka Grand Canal, Dublin 2, Irska) u Internet trgovini. Ova usluga pomaže kontroloru da mjeri učinkovitost oglasa i otkrije što rade posjetitelji internetske trgovine, kao i da im prikazuje prilagođene oglase. Detaljne informacije o tome kako funkcionira Facebook Pixel možete pronaći na sljedećoj web adresi: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.

7.9. Izvedbom Facebook Pixela možete upravljati postavljanjem oglasa na svoj račun na Facebook.com: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

7.10. Upravljač može koristiti alate koje nudi EBROS Mariusz Rosa (Zielonka, 27 Olimpijska Street, 06-220 Zielonka, REGON 015163101, VAT EU PL952 187 57 34) u Internet trgovini. Te usluge pomažu kontroloru da automatizira postupak korisničke službe u internetskoj trgovini. Usluga se sastoji u implementaciji dodatka za chat koji omogućava kupcu da kontaktira prodavatelja u stvarnom vremenu s web stranice internetske trgovine. Za više informacija o načinu rada alata Smartsupp.com posjetite sljedeću web adresu: https://www.chater.biz/site/privacy-policy.

8. ZAVRŠNE ODREDBE

8.1. Internet trgovina može sadržavati poveznice na druge web stranice. Upravljač vas potiče da pročitate tamo uspostavljena pravila o privatnosti nakon odlaska na druge web stranice. Ova se politika privatnosti odnosi samo na internetsku trgovinu upravljača.

Naručujete u ime tvrtke registrirane u EU pa su cijene unutar Vaše narudžbe u našoj trgovini prikazane bez PDV-a. Po izvršenoj narudžbi, skupa s robom primit ćete i fakturu s zaračunatim PDV-om od 0%.